Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear

Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Mask thanh quảnMã hàng Tên thương mại Quy cách
038-94-310 Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear số 1 Hộp 10 cái
038-94-320 Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear số 2 Hộp 10 cái
038-94-325 Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear số 2.5 Hộp 10 cái
038-94-330 Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear số 3 Hộp 10 cái
038-94-340 Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear số 4 Hộp 10 cái
038-94-350 Mask thanh quản 1 nòng dùng 1 lần LarySeal Clear số 5 Hộp 10 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, độ dày thành ống chính giảm nguy cơ nghiền nát, bề mặt bằng satin giúp giảm nguy cơ bị trượt, vô trùng, mask mềm, có số từ 1 đến 5, dùng được 1 lần, co nối 15mm M thông dụng, thành bóng mỏng cho phép dễ dàng nhận biết sự bơm lên của cuff, mã hóa màu theo size.

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp