Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Mask oxy nồng độ trung bình

Mask oxy nồng độ trung bình

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Loại nồng độ biến thiên (trung bình)Mã hàng Tên thương mại Quy cách
032-10-002 Mask oxy có dây MC, người lớn Thùng 50 cái
032-10-002NC Mask oxy có kẹp mũi + dây MC, người lớn Thùng 50 cái
032-10-009 Mask oxy có dây MC, trẻ em Thùng 50 cái

 

 

 


Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, Mềm, Mask oxy nồng độ trung bình 40% đến 50%, dây 1.8m, có co nối, không hoặc có nẹp mũi, không sắc nhọn, vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp