Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Mask khí dung

Mask khí dung

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Liệu pháp khí dungMã hàng Tên thương mại Quy cách
032-10-006 Mask khí dung, người lớn Thùng 50 cái
032-10-006NC Mask khí dung có kẹp mũi, người lớn Thùng 50 cái
032-10-028T Mask khí dung kèm 6 loại venturies, người lớn Thùng 50 bộ
032-10-010 Mask khí dung, trẻ em Thùng 50 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, mềm, mask người lớn và trẻ em, nồng độ cố định (dùng với venturies), dây 1.8m, có hoặc không có nẹp mũi, vô trùng, latex free

- loại 032-10-028T: PVC y tế, mềm, mask người lớn, dây 1.8m, vô trùng, có 6 venturies (24%, 28%, 31%, 35%, 40% và 60%), có tubing

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiế