Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Co nối chữ T dùng cho máy phun khí dung MaxiNeb

Co nối chữ T dùng cho máy phun khí dung MaxiNeb

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Liệu pháp khí dungMã hàng Tên thương mại Quy cách
010-636 Co nối chữ T dùng cho máy phun khí dung MaxiNeb Thùng 100 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC Y tế, với đầu nối chuẩn dùng cho máy phun khí dung MaxiNeb hoặc MaxNeb 90

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp