Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo

Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Dụng cụ (đèn) soi thanh quảnMã hàng Tên thương mại Quy cách
040-331 Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo số 1 Hộp 10 cái
040-332 Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo số 2 Hộp 10 cái
040-333 Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo số 3 Hộp 10 cái
040-335 Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo số 3.5 Hộp 10 cái
040-336 Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo số 3 (strong curve) Hộp 10 cái
040-334 Dụng cụ soi thanh quản một lần BritePro Solo số 4 Hộp 10 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Tay cầm nhẹ, nguyên liệu hợp kim không gỉ, ánh sáng lạnh LED, bóng đèn nằm trên cán đèn, ultra low profile Macintosh blade (MAC), strong curve.

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp.