Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long
#

Dây thở máy gây mê Flexi-lock Parallel

Dây thở máy gây mê Flexi-lock Parallel

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Dây thở, bộ gây mê, túi trữ dùng cho máy thở gây mêMã hàng Tên thương mại Quy cách
038-01-106N Dây thở máy gây mê Flexi-lock Parallel, người lớn Thùng 20 cái
038-02-180G Dây thở máy gây mê Flexi-lock Parallel, trẻ em Thùng 20 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, dài 1.6m và 1.5m, chữ Y, co nối 22mm F + limb 0.8m F/F, co nối thay thế M/M, co L cổng luer lock 22M/15F, vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp