Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long
#

Bộ gây mê giúp thở Mapleson F túi trữ 500ml đuôi đóng, van APL trẻ em (Jackson Rees)

Bộ gây mê giúp thở Mapleson F túi trữ 500ml đuôi đóng, van APL trẻ em (Jackson Rees)

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Dây thở, bộ gây mê, túi trữ dùng cho máy thở gây mêMã số Tên thương mại Quy cách
038-02-273 Bộ gây mê giúp thở Mapleson F túi trữ 500ml đuôi đóng, van APL trẻ em (Jackson Rees) Thùng 20 bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, dài 1.6m, co T Ayres, ống gợn sóng 10mm , đường khí sạch với kết nối 15mm M và phụ kiện 15F/6-9mm, kết nối linh hoạt với bóng 0.5L closed tail và van APL trẻ em, vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp