Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Dây thở máy gây mê Basic Parallel, người lớn

Dây thở máy gây mê Basic Parallel, người lớn

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Các loại dây thở dùng trong gây mê & máy thởMã hàng Tên thương mại Quy cách
038-01-120/641 Dây thở máy gây mê Basic Parallel, người lớn Thùng 20 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, dài 1.6m, chữ Y, co nối 22mm F + limb 0.8m F/F, co nối thay thế M/M, co L cổng luer lock 22M/15F, vô trùng.

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp