Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Bộ gây mê giúp thở Mapleson C túi trữ 2L, van APL người lớn (Jackson Rees)

Bộ gây mê giúp thở Mapleson C túi trữ 2L, van APL người lớn (Jackson Rees)

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Các loại dây thở dùng trong gây mê & máy thởMã hàng Tên thương mại Quy cách
038-01-255 Bộ gây mê giúp thở Mapleson C túi trữ 2L, van APL người lớn (Jackson Rees) Thùng 20 bộ

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, dài 1.6m, ống gợn sóng trọng lượng nhẹ 10mm với túi trữ 2L và van APL người lớn, adaptor 15F/6-9mm, vô trùng.

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp